image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Tân Trụ Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho tượng 4
Sáng ngày 14/8/2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Tân Trụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2023 với 100 cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trên địa bàn huyện Tân Trụ tham dự.

21260923.png

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng diễn ra trong 04 ngày (từ 14/8 đến 17/8/2023). Học viên học tập, nghiên cứu 09 chuyên đề: Quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng,...; vấn đề dân tộc, tôn giáo; chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo; phòng, chống vi phạm luật trên không gian mạng; nội dung chính của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; về nhiệm vụ xây dựng và quản lý lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới. Kết thúc các chuyên đề, học viên viết thu hoạch và kiểm tra nhận thức.

22260923.png

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, giúp học viên nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; biết vận dụng kiến thức đã học vào quá trình thực nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở cơ sở theo từng vị trí công tác. Từ đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chủ động tham mưu, đề xuất về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kim Tuyền
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh