image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Xã, thị trấn

* Thị trấn Tân Trụ

-Thông tin chung:

- Địa chỉ: ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Điện thoại: 0272 3867162- 0272 3868.670

E-mail: ubndtttantru@longan.gov.vn

- Ông Nguyễn Văn Thơm, CT HĐND

Điện thoại: 0918 701 319

- Ông Trương Thị Tuyết Mai, PCT HĐND

Điện thoại: 

- Ông Mai Thanh Tân, CT UBND

Điện thoại: 0946 565 672

E-mail: tanmt@longan.gov.vn

- Ông Huỳnh Hữu Lợi, PCT UBND

Điện thoại: 0919618040

E-mail: loihh@longan.gov.vn

- Giới thiệu chung:

Thị Trấn Tân Trụ là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị của huyện Tân Trụ Phía Đông và Nam giáp xã Đức Tân, Phía Tây giáp xã Bình Tịnh và sông Vàm Cỏ Đông, Phía Bắc giáp xã Bình Trinh Đông. Tổng diện tích tự nhiên của thị trấn là: 576 ha, được chia làm 3 ấp Bình Hòa, Tân Bình, Bình Lợi.

 

Xã Bình Tịnh

- Thông tin chung

Địa chỉ : ấp Bình Điện, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, Tỉnh Long An.

Số điện thoại: 02723867215.

Hộp thư điện tử: ubndbinhtinh@longan.gov.vn

- Ông Phan Minh Thắng, CT HĐND

Điện thoại: 0383 121 406

E-mail: thangpm@longan.gov.vn

- Bà Bùi Thị Cẩm, PCT HĐND

Điện thoại:

- Ông Nguyễn Thành Hải, BTĐU - CT UBND

Điện thoại: 0399259088

E-mail: haint@longan.gov.vn

- Ông Đặng Ngọc Hòa, PCT UBND

Điện thoại: 0919297221

E-mail: hoadn@longan.gov.vn

- Giới thiệu chung

Bình Tịnh là xã vùng thượng nằm về phía tây của huyện Tân Trụ. Tổng diện tích tự nhiên của xã 726,96 ha, được chia thành 3 ấp Bình Điện, Bình Hòa, Bình Thạnh. Toàn xã có 1.089 hộ với 4.421 nhân khẩu (trong đó: độ tuổi lao động chiếm 63,19% chủ yếu là lao động nông nghiệp).

Diện tích tự nhiên và dân số các ấp

Ấp Binh Hòa: 1.648 ha, trong đó DT đất ở là 7,71 ha. TS hộ 311 hộ có 1.856 nhân khẩu.

Ấp Bình Thạnh: 2.525 ha,trong đó DT đất ở là10,06 ha. TS hộ 403 hộ có 1.960 nhân khẩu.

Ấp Bình Điện: 3.075 ha,trong đó DT đất ở là 10.84 ha. TS hộ 403 hộ có 1.960 nhân khẩu.

 

  Xã Bình Lãng:

Thông tin chung

- Địa chỉ: ấp Bình Hòa, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Điện  thoại: 0272.3867116

E-mail: ubndbinhlang@longan.gov.vn

- Ông Trương Quốc Sang, BT ĐU - CT HĐND

Điện thoại: 

- Ông Huỳnh Anh Minh, PCT HĐND

Điện thoại: 

- Ông Nguyễn Thị Kiều Sương, CT UBND

Điện thoại: 0976 212 973

E-mail: suongntk@longan.gov.vn

- Ông Cao Hoàng Minh Tân, PCT UBND

Điện thoại: 0905253564.

E- mail: tanchm@longan.gov.vn

- Ông Trần Minh Triều, PCT UBND

Điện thoại:

Email:

Giới thiệu chung

Bình Lãng là xã vùng thượng của huyện Tân Trụ, phía Đông giáp xã Bình Tịnh, phía Tây giáp xã Nhơn Thạnh Trung, phía Nam giáp sông Vàm Cỏ Tây, phía Bắc giáp xã Lạc Tấn, có trục đường Tỉnh lộ 833 đi ngang qua xã. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 842,38 ha, xã có 4 ấp (ấp Thanh Phong, ấp Bình An, ấp Bình Đức, ấp Bình Hoà). Dân số toàn xã là 1.700 hộ với 7.813 nhân khẩu.

 

* Xã Lạc Tấn

- Thông tin chung

- Địa chỉ: ấp 5, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Điện thoại: 02723 889 062

E-mail: ubndlactan@longan.gov.vn

-  CT HĐND

Điện thoại: 

- Ông Phan Quốc Tuấn, PCT HĐND

Điện thoại:

E-mail:

- Ông Nguyễn Hồng Dũng, BTĐU - CT UBND

Điện thoại: 0937475599

E-mail: nguyenhongdung@longan.gov.vn

- Ông Trần Quang Tuyến, PCT UBND

Điện thoại: 0828529729.

E-mail: tqtuyen@longan.gov.vn

- Ông Đặng Hồng Phong, PCT UBND

Điện thoại: 0976453737.

E-mail: phongdh@longan.gov.vn

- Giới thiệu chung:

- Lạc Tấn là xã vùng thượng huyện Tân Trụ, phía Đông giáp xã An Nhựt Tân, phía Tây giáp xã Nhơn Thạnh Trung, phía Bắc giáp xã Quê Mỹ Thạnh, phía Nam giáp xã Bình Lãng. Là cửa ngõ của huyện Tân Trụ với 7,5 km đường Tỉnh lộ đi qua trung tâm xã. Tổng diện tích tự nhiên của xã 876,85 ha, được chia thành 5 ấp ( ấp 1; 2; 3; 4 và 5). Dân số toàn xã có 1.664 hộ với 7.409 nhân khẩu.

 

Xã Quê Mỹ Thạnh:

Thông tin chung

- Địa chỉ: ấp 2, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Điện thoại: 02723 889 061

E-mail: ubndxqmttantru@longan.gov.vn

- Bà Đặng Thị Hoa Phượng, CT HĐND

Điện thoại: 0941676190.

- , PCT HĐND

Điện thoại: 0773 758 839

E-mai: yenpt@longan.gov.vn

 

 

- Ông Nguyễn Văn Phương, CT UBND

Điện thoại: 0366 140 054

E-mai: nvphuong@longan.gov.vn

- Ông Dương Hoài Nhân, PCT UBND

Điện thoại: 

E-mai: nguyenminhhieu@longan.gov.vn

- Ông Hồ Quốc Khánh, PCT UBND

Điện thoại: 0826773738.

E-mail: khanhhq@longan.gov.vn


- Giới thiệu chung

Quê Mỹ Thạnh là xã vùng thượng của huyện Tân Trụ, vị trí nằm về phía Tây của huyện Tân Trụ, cách trung tâm hành chính 8 km theo tỉnh lộ 833 nối liền từ xã đến huyện. Xã được chia thành 5 ấp (ấp 1, 2, 3, 4 và 5), phía Bắc giáp xã Mỹ Bình, phía Nam giáp xã Lạc Tấn, phía Đông giáp xã An Nhựt Tân, phía Tây giáp xã Nhơn Thạnh Trung - TP Tân An với tổng diện tích tự nhiên là 925,62 ha. Toàn xã 1.534 hộ dân với 7.135 nhân khẩu.

 

* Xã Tân Bình

- Thông tin chung

- Địa chỉ: ấp Bình Tây, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Điện thoại: 02723 591 890

E-mail:

- Bà Trương Thị Ngọc Trang, CT HĐND

Điện thoại: 

- Ông Lê Văn Hoài, PCT HĐND

Điện thoại: 

- Ông Nguyễn Ngọc Thanh Phương, BTĐU - CT UBND

Điện thoại: 0909 415 919.

E-mail: phuongnnt@longan.gov.vn

- Ông Nguyễn Minh Hiếu, PCT UBND

Điện thoại: 

E-mail: nhandh@longan.gov.vn

- Ông Nguyễn Thành Trung, PCT UBND.

Điện thoại:

- Giới thiệu chung

Xã Tân Bình được thành lập theo Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An. Là một trong những xã vùng thượng phía Tây Bắc của huyện Tân Trụ, cách trung tâm huyện khoảng 12 km, theo đường tỉnh 833C, có 16,72 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.982 người. Giáp các xã, Bình Trinh Đông, Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh và các huyện Bến Lức, Cần Đước, Thủ Thừa. Gồm 07 ấp: Bình Đông và Bình Tây, 1+2, 3, 4, 5, 6.

 

* Xã Bình Trinh Đông

- Thông tin chung

- Địa chỉ: ấp Bình Đông, xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Điện thoại: 02723 867 250

E-mail: ubndxbtdtantru@longan.gov.vn

- Ông Lê Thị Kim Oanh, CT HĐND

Điện thoại: .

-  Ông Nguyễn Hữu Danh, PCT HĐND

Điện thoại: 

- Ông Phạm Thành Dự, CT UBND

Điện thoại: 0392 499 799

Email: dupt@longan.gov.vn

- Ông Nguyễn Thành Danh, PCT UBND

Điện thoại: 

Email: danhnt@longan.gov.vn

- Ông Trương Hồng Thái, PCT UBND

Điện thoại: 0917676774

- Giới thiệu chung

Bình Trinh Đông là xã vùng hạ của huyện Tân Trụ, phía Đông giáp xã Tân Phước Tây,phía Tây giáp xã Bình Tịnh, phía Nam giáp Thị trấn Tân Trụ, phía Bắc giáp xã An Nhựt Tân, được chị làm 3 ấp (Bình Hòa, Bình Đông, Bình Tây) tổng diện tích tự nhiên là 971,17 ha, tổng dân số là 6.179 người.

 

* Xã Đức Tân

- Thông tin chung

- Địa chỉ: ấp Bình Lợi, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Điện thoại: 0272.3867253- 0272.2217824

Thư điện tử: ubndxdtantru@longan.gov.vn

- Ông Huỳnh Văn Nhanh, CT HĐND

Điện thoại: 

- Ông Lê Đoàn Thành Triển, CT UBND

Điện thoại: 0977 6811 22

E-mail: trienldt@longan.gov.vn

Ông Trần Nhân Vị, PCT UBND

Điện thoại: 

E-mail: vitn@longan.gov.vn

- Ông Lê Trung Hậu, PCT UBND

Điện thoại: 0905165550

E-mail: hault@longan.gov.vn

- Giới thiệu chung

Đức Tân là xã vùng hạ của huyện Tân Trụ. Về vị trí địa lý, phía đông giáp xã Nhựt Ninh, phí tây giáp Thị Trấn Tân Trụ, Phía Nam giáp huyện Châu thành, phí bắc giáp xã Bình Trinh Đông. Tổng diện tích tự nhiên của xã 1.408 ha chia làm 5 ấp (Tân Hòa, Bình Lợi, Bình Hòa, Tân Lợi, Tân Thạnh), tổng dân số 8.457 người.

 

* Xã Tân Phước Tây

- Thông tin chung

- Địa chỉ: ấp 2, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Điện thoại: 0272 3 867 248

E-mail: ubndxtpttantru@longan.gov.vn

- Ông Lê Thành Nam, CT HĐND

Điện thoại: 0934 837 222

- Ông Lê Hoàng Giang, PCT HĐND

Điện thoại: 

E-mail: gianglh@longan.gov.vn

- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, CT UBND

Điện thoại: 

E-mail: 

- Ông Tô Quốc Phong, PCT UBND

Điện thoại: 

E-mail: hault@longan.gov.vn

- Ông Lê Thành Việt, PCT UBND

Điện thoại: 0907191577.

- Giới thiệu chung

Xã Tân Phước Tây là một xã vùng hạ nằm ở phía Đông của huyện Tân Trụ có phía Bắc giáp xã Long Sơn huyện Cần Đước, phía Đông giáp với xã Tân Trạch và xã Phước Tuy huyện Cần Đước, phía Nam tiếp giáp với xã Nhựt Ninh, phía Tây Nam tiếp giáp với xã Đức Tân, phía Tây tiếp giáp xã Bình Trinh Đông. Diện tích tự nhiên của xã là 1.301,07 ha dân số là 7.832 người.

 

* Xã Nhựt Ninh

Thông tin chung

- Địa chỉ: ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Điện thoại: 02723 867 085

E-mail: ubndxnntantru@longan.gov.vn

- Ông Đỗ Hữu Thiện, CT HĐND

Điện thoại: 0974213253

- Ông Nguyễn Thành Tuấn, PCT HĐND

Điện thoại: 0909 953 855

Ông Nguyễn Văn Trường,  BTĐU - CT UBND

Điện thoại: 0918285862

E-mail: binhnv@longan.gov.vn

Ông Lữ Minh Thành, PCT UBND

Điện thoại: 

E-mail: thanhlm@longan.gov.vn

Ông Nguyễn Tấn Thưởng, PCT UBND

Điện thoại:

Email: thuongnt@longan.gov.vn

- Giới thiệu chung

Xã Nhựt Ninh là một xã vùng hạ của huyện Tân Trụ, phía Đông giáp sông Vàm cỏ Đông Huyện Cần Đước và sông Vàm Cỏ Tây, phía Tây giáp xã Đức Tân, phía Nam giáp sông Vàm Cỏ Tây huyện Châu Thành,p hía Bắc giáp xã Tân Phước Tây gồm 5 ấp (Nhựt Hòa, Nhựt Long, Nhựt Tân, Bình Thạnh, Thuận Lợi), diện tích tự nhiên là 1.430 ha, dân số: 6.931.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh