image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1

Văn bản Quy phạm pháp luật

Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2023/QĐ-UBND 15/06/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Trụ
Lượt xem: 10
Tải về 0
02/2022/NQ-HĐND 21/10/2022 Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Trụ
Lượt xem: 11
Tải về 0
03/2022/QĐ-UBND 18/10/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Trụ
Lượt xem: 13
Tải về 0
02/2022/QĐ-UBND 20/07/2022 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Trụ
Lượt xem: 10
Tải về 0
01/2022/QĐ-UBND 18/01/2022 Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Trụ
Lượt xem: 9
Tải về 0
02/2021/QĐ-UBND 08/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Trụ
Lượt xem: 10
Tải về 0
01/2021/QĐ-UBND 31/03/2021 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Tân Trụ
Lượt xem: 8
Tải về 0
31/2020/QĐ-UBND 05/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An
Lượt xem: 8
Tải về 0
02/2019/QĐ-UBND 21/11/2019 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện
Lượt xem: 9
Tải về 0
01/2019/QĐ-UBND 13/11/2019 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện và nhiệm vụ của công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, thị trấn
Lượt xem: 9
Tải về 0
12
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh