image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Lịch sử

  Lịch sử huyện Tân Trụ

  Tân Trụ là quận của tỉnh Tân An từ ngày 20-11-1952, gồm có 2 tổng: An Ninh Hạ với 6 làng, Cửu Cư Hạ với 6 làng. Từ năm 1965, căn cứ Sắc lệnh 143/SL, ngày 22/2/1956 của Tổng thống VNCH, về việc sửa đổi ranh giới các tỉnh Nam phần, thành lập tỉnh Long An,theo đó quận Tân Trụ thuộc tỉnh Long An, các làng gọi là xã. Sau năm 1965, các tổng mặc nhiên giải thể.

  Sau 30-04-1975, Tân Trụ là huyện của tỉnh Long An.

  Ngày 11-03-1977, huyện Tân Trụ hợp nhất với Châu Thành thành huyện Tân Châu.

  Ngày 19-09-1980, Hội đồng Chính phủ Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 298-CP, đổi tên huyện Tân Châu thành huyện Vàm Cỏ.

  Ngày 04-04-1989, Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 36/HĐBT, chia huyện Vàm Cỏ thuộc tỉnh Long An thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Tân Trụ. Huyện Tân Trụ có 10 xã: Nhựt Ninh, Tân Phước Tây, Bình Trinh Đông, An Nhựt Tân, Mỹ Bình, Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Bình Tịnh, Đức Tân và Bình Lãng; với 10.269,56 ha diện tích tự nhiên và 60.149 nhân khẩu.

  Ngày 23-11-1991, huyện thành lập thị trấn Tân Trụ trên cơ sở chia tách một phần diện tích và dân số từ 2 xã: Đức Tân, Bình Tịnh. Sau khi điều chỉnh, huyện Tân Trụ có thị trấn Tân Trrụ và 10 xã: Mỹ Bình, An Nhựt Tân, Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Bình Lãng, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, Tân Phước Tây, Đức Tân, Nhựt Ninh.

Ngày 17/12/2019 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An. Sau khi sắp xếp, huyện Tân Trụ có 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm 09 xã và 01 thị trấn: Tân  Bình (thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ xã Mỹ Bình và xã An Nhựt Tân), Quê Mỹ Thạnh, Lạc Tấn, Bình Lãng, Bình Tịnh, Bình Trinh Đông, Tân Phước Tây, Đức Tân, Nhựt Ninh và thị trấn Tân Trụ.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh