image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Trụ họp thường kỳ quý III năm 2023
Sáng ngày 12/10/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tân Trụ tổ chức phiên họp thường kỳ quý III sơ kết hoạt động 9 tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Tham dự cuộc họp có ông Trịnh Phước Trung, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Long An.

​Trong 9 tháng năm 2023, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn như: giá nguyên liệu đầu vào, phí vận chuyển tăng, giá đầu ra của nông sản không ổn định,... đã tác động tiêu cực đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban đại diện, của Phòng giao dịch NHCSXH huyện; bên cạnh đó, hoạt động tín dụng chính sách có nhiều nhiệm vụ trọng tâm, mới phải tập trung triển khai thực hiện,... nhưng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, Ban đại diện và Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

01291023.png

Ban đại diện kịp thời kiện toàn tổ chức và duy trì hoạt động theo Quy chế. Xây dựng và triển khai Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm, tổ chức họp và ban hành Nghị quyết các kỳ họp quý, phân bổ - điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách, điều hành Phòng giao dịch theo quyền hạn, nhiệm vụ. Phòng giao dịch NHCSXH bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, NHCSXH tỉnh và tích cực tham mưu UBND huyện, Ban đại diện chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách, chủ động phối hợp các ngành, Hội, Đoàn thể nhận ủy thác, UBND xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tổ chức xử lý nợ đến hạn theo quy định, tập trung giải ngân các nguồn vốn trên 72 tỷ đồng cho hơn 1.800 lượt khách hàng vay; tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay 02%/năm theo Quyết định số 36/2022/QĐ-CP của Chính phủ hơn 02 tỷ đồng; tăng cường tuyên truyền, huy động vốn từ tổ chức, cá nhân để bổ sung nguồn vốn cho vay và vận động tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn gửi tiền tiết kiệm nhằm tích lũy, tạo vốn tự có với số dư 96 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; đặc biệt tham mưu UBND huyện chuyển sớm ngân sách ủy thác cho vay 02/1,4 tỷ đồng tỉnh giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An với NHCSXH chi nhánh tỉnh Long An.

02291023.png

Tổng dư nợ 11 chương trình cho vay đạt 329,5 tỷ đồng, với 6.355 khách hàng, tăng gần 26,9 tỷ đồng (8,88%) so với đầu năm và đạt 98,23% kế hoạch, gồm dư nợ nguồn vốn địa phương hơn 16,3 tỷ đồng, dư nợ nguồn vốn Trung ương 313 tỷ đồng. Các chương trình cho vay có dư nợ lớn là Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 84 tỷ đồng; Hộ mới thoát nghèo gần 78,7 tỷ đồng; Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 49 tỷ đồng; Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm hơn 47,2 tỷ đồng; Hộ cận nghèo 44 tỷ đồng. Chất lượng hoạt động tín dụng được duy trì nâng cao, đạt 98,5 điểm, tỷ lệ nợ quá hạn 0,11%; hoạt động giao dịch tại Điểm giao dịch xã được duy trì, đảm bảo hiệu quả, an toàn.

Nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách đáp ứng kịp thời nhu cầu vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác để đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, tăng thu nhập, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

03291023.png

Bên cạnh đó, Phòng giao dịch NHCSXH huyện còn phối hợp tổ chức triển khai dịch vụ Mobile Banking (ứng dụng Ngân hàng số) trên điện thoại di động - VBSP SmartBanking, thanh toán số qua mã QR đến khách hàng, cá nhân có nhu cầu, triển khai ứng dụng Quản lý tín dụng chính sách đến cán bộ tham gia hoạt động tín dụng chính sách, thực hiện giao dịch qua Mobile App với Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn, góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động.

04291023.png

Tại cuộc họp, Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh Long An đánh giá cao những kết quả đạt được và đề nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Tân Trụ có giải pháp đi tắt đón đầu tăng trưởng dư nợ, đẩy nhanh giải ngân, tham mưu UBND huyện chuyển sớm ngân sách ủy thác để tranh thủ vốn đối ứng từ tỉnh, Trung ương; cần lưu ý việc bình xét cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, đề ra biện pháp quản lý vốn và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trong thời gian tới.

05291023.png

Kết luận tại cuộc họp, Ông Trịnh Phước Trung, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện đề nghị Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp thu và tham mưu Ban đại diện triển khai thực hiện ý kiến phát biểu của lãnh đạo NHCSXH chi nhánh tỉnh; đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được và biểu dương sự đoàn kết, trách nhiệm của thành viên Ban đại diện, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, người lao động Phòng giao dịch NHCSXH huyện 9 tháng năm 2023 và đề nghị các thành viên Ban đại diện, Phòng giao dịch NHCSXH tích cực phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục kịp thời các hạn chế, tăng cường giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm duy trì ổn định chất lượng tín dụng chính sách, tập trung thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm đã đề ra./.

Trần Văn Trực
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh