image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Tài liệu kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề), HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
tai lieu ky hop thu 16- khoa XII-318196.rar
06_BC-UBND_09-05-2024_2. PL_NQ điều chỉnh danh mục đầu tư công_2024.signed.pdf
05_BC-HĐND_09-05-2024_1. PL NQ DTC 2021 2025.signed.pdf
05-BC_tham tra DTC giai doan 2021_2025.pdf
06-BC_tham tra DTC 2024.pdf
tai lieu ky hop thu 16- khoa XII.rar
1030_TTr-UBND_08-05-2024_2.TTr_UBND_DIEU CHINH KH DTC NAM 2024_5.2024.signed.pdf
1030_TTr-UBND_08-05-2024_2. PL_TTr điều chỉnh danh mục đầu tư công_2024.signed.pdf
1029_TTr-UBND_08-05-2024_1. PL To trinh DTC 2021 2025.signed.pdf
1029_TTr-UBND_08-05-2024_1.TTr_UBND_DIEU CHINH KH DTC TRUNG HAN 2021-2025_5_2024.signed.pdf
To trinh mien nhiem chu vu Truong Ban PC_Giam.docx
NQ mien nhiem TB Phap che_Giam.docx
Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh